Logo przedszkola

Informacje ogólne

Dbamy o pełny rozwój osobowy dziecka poprzez różnorodne zajęcia ruchowe i wspólne zabawy. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wspierając wychowawczą rolę rodziny dbamy o rozwój religijny naszych podopiecznych. W przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatru lalek, wycieczkach, konkursach. W przedszkolu obchodzimy różne uroczystości i organizujemy ciekawe imprezy. Dzieci mają też możliwość korzystania z zajęć gimnastyczno-korekcyjnych, logopedycznych, j. angielskiego.

Krótka historia Przedszkola

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieka Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad Przedszkolem zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i Statutem przedszkola. Placówka działa od września 1994 roku. W styczniu 1995 r. zostało zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka oświatowa.

Koncepcja pracy przedszkola

Kadra

W Przedszkolu pracują Siostry oraz Panie świeckie. Są to osoby młode, zaangażowane w życie przedszkola i oddane swojej pracy, po studiach magisterskich lub podyplomowych. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby wychowanków, personel stara się podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nową wiedzę i doświadczenie.

Grupy

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na 3 grupy:

  • Gr. I Żabki - dzieci 2,5-3 letnie,
  • Gr. II Motylki – dzieci 3-4 letnie,
  • Gr. III Biedronki – dzieci 5-6 letnie.

Każda grupa posiada własną salę zajęć.

http://marylki.pl