Logo przedszkola

Kiedy przedszkole jest czynne?

Przypominamy ...

  • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00.
  • Przedszkole jest nieczynne:
    • w dni ustawowo wolne od pracy,
    • w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej,
    • w czasie wakacji,

Odbieranie dziecka z placówki

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki, Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki zamieszczony jest poniżej.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

Opłaty

Opłat za przedszkole można dokonywać bezpośrednio u s. dyrektor w godzinach pracy kancelarii lub przelewem na podane poniżej konto Przedszkola.

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
Nr rachunku 57 1020 1026 0000 1702 0175 8754

W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. Informację o wysokości opłat za poszczególne miesiące można uzyskać u s. dyrektor.

Wyprawka dla dzieci


http://marylki.pl