Logo przedszkola

Kiedy przedszkole jest czynne?

Przypominamy ...

 • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00.
 • Przedszkole jest nieczynne:
  • w dni ustawowo wolne od pracy,
  • w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej,
  • w czasie wakacji,

Odbieranie dziecka z placówki

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki, Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki zamieszczony jest poniżej.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

Dni wolne

 • 23.12.2019 – 01.01.2020: zimowa przerwa świąteczna
 • 09.04.2020 – 14.04.2020: wiosenna przerwa świąteczna
 • 27.07.2010 – 31.08.2020: przerwa wakacyjna
 • 12.06.2020: piątek po Bożym Ciele

Dyżury

 • 02-03.01
 • 10.02.2010 – 21.02.2020 ferie zimowe

Opłaty

Opłat za przedszkole można dokonywać bezpośrednio u s. dyrektor w godzinach pracy kancelarii lub przelewem na podane poniżej konto Przedszkola.

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
Nr rachunku 57 1020 1026 0000 1702 0175 8754

W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. Informację o wysokości opłat za poszczególne miesiące można uzyskać u s. dyrektor.

Wyprawka dla dzieci


http://marylki.pl